بزودی با شما خواهیم بود...

قالب جدید سایت در حال طراحی می باشد.

جهت ارتباط با کارخانه فیدار پاتیرا از طریق شماره تلفن 33346004-038 اقدام فرمایید.

تلفن دفتر فروش(تهران): 76240539-021

تلفن دفتر فروش(اصفهان): 37433272-031

0 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0